Advies en Beleid

Advies en Beleid


Preventiepoli geeft inzicht en reikt handvaten aan over hoe je (het toepassen van) leefstijl een belangrijk onderdeel kan maken van je organisatie, bedrijf, wijk of gemeente. We rekenen voor hoeveel positieve impulsen dit brengt en hoeveel kosten dit bespaart. We steken in op technologische en digitale ontwikkelingen, decentralisaties, innovatiemogelijkheden en verwachtingen van klanten.


Culture eats strategy for breakfast. Preventiepoli wil samen beleid maken. Bij voorkeur een duurzaam gezond beleid waar op een no-nonsense manier gecommuniceerd wordt over de te bereiken doelen, de te verwachten inspanningen, en een duidelijke en relevante beloning. Een transparante roadmap met oog voor alle partijen maar met een doel en ambitieuze planning. De kernwoorden zijn samenwerking en eigenaarschap.


Preventiepoli werkt cross-sectoraal waarbij thema’s op het snijvlak van gezondheid en preventie, maar ook op het gebied van wonen, welzijn en werken aan bod komen. Preventiepoli geeft advies, streeft naar verbinding en steekt in op samenwerking.

Contact

Preventiepoli voor integrale oplossingen en een praktische aanpak over sectoren heen op het gebied van preventie, leefstijl, zorg en gezondheid.

info@preventiepoli.nl +31(0)6 - 42 062 062

Bezoekadres

Preventiepoli BV
Hurksestraat 19 | 3.45
5652 AH Eindhoven
085-200 62 67