Advies en Beleid

Advies en Beleid


Preventiepoli geeft inzicht en reikt handvaten aan over hoe je (het toepassen van) leefstijl een belangrijk onderdeel kan maken van je organisatie, bedrijf, wijk of gemeente.


Preventiepoli wil samen beleid maken. Bij voorkeur een duurzaam gezond beleid. Waarin we duidelijk zijn over de te bereiken doelen met respect voor de kaders en voor elkaar. Altijd transparant met oog voor alle partijen. De kernwoorden zijn samenwerking en eigenaarschap.


Preventiepoli werkt cross-sectoraal waarbij thema’s op het snijvlak van gezondheid en preventie, maar ook op het gebied van wonen, welzijn en werken aan bod komen. Preventiepoli geeft advies, streeft naar verbinding en steekt in op samenwerking.

opdrachtgevers en samenwerkingspartners