Over de Preventie Poli

Ondernemen


Preventiepoli onderneemt graag.

Dat doet zij door te investeren in bedrijven, niet alleen financieel maar ook operationeel. Preventiepoli investeert in bedrijven waarin gestreefd wordt naar de verbetering van de kwaliteit van zorg. En dat in de breedste zin van het woord.


Niet alleen technisch (omtrent handelingsvaardigheid) maar juist waar oog is voor “de beleving van zorg” door de cliënt. Bedrijven waarin de cliënt ondersteund wordt bij het nemen van eigen regie en waar het aanleren van gezondheidsvaardigheden centraal staat.


Dat kan binnen een privaat publieke setting zijn, zoals de Family WellCare Group, maar Preventiepoli investeert ook in opleidingen. Vanaf medio 2020 gaat LZW College starten. De opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn leidt hbo- en en wo-professionals uit zorg en welzijn op tot gespecialiseerd leefstijlcoach, zodat zij positieve gezondheid als vertrekpunt kunnen nemen in hun gesprekken en daarmee het (brede) doel van hun patiënt/cliënt centraal kunnen stellen. De ambitie van de opleiding is, in lijn met het beroepsprofiel van de BLCN, om professionals te laten uitstromen die binnen hun huidige werkveld veel effectiever de regie bij hun cliënt/patiënt kunnen leggen en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan gezond gedrag en gelukkigere mensen in Nederland.

Contact

Preventiepoli voor integrale oplossingen en een praktische aanpak over sectoren heen op het gebied van preventie, leefstijl, zorg en gezondheid.

info@preventiepoli.nl +31(0)6 - 42 062 062

Bezoekadres

Preventiepoli BV
Hurksestraat 19 | 3.45
5652 AH Eindhoven
085-200 62 67