Over de Preventie Poli

Ondernemen


Preventiepoli onderneemt graag.

Dat doet zij door te investeren in bedrijven, niet alleen financieel maar ook operationeel. Preventiepoli investeert in bedrijven waarin gestreefd wordt naar de verbetering van de kwaliteit van zorg en zorgprofessionals, het aanleren en behouden van gezondheidsvaardigheden en waar een inclusieve samenleving de norm is. En dat in de breedste zin van het woord.


opdrachtgevers en samenwerkingspartners